ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  • DOWNLOAD เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการสอนวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา DOWNLOAD ...
    ส่ง 12 พ.ค. 2561 03:50 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้จัดทำวีฺดิโอการออกเส ...
    ส่ง 8 พ.ย. 2560 19:30 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • Download สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  รายละเอียดังนี้เนื้อหาตามหลักสูตรและสื่อหลักของแต่ละโรงเรียน/Teacher’s Kit จำนวน 1 ชั่วโมง ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2559 22:40 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

http://www.esdc.go.th/

http://www.ipst.ac.th/
http://www.stemedthailand.org/
http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://www.scimath.org/
http://www.trueplookpanya.com/

Facebook 
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-2-306689442692233/
https://www.facebook.com/InspiringSciencePriKri2/
https://www.facebook.com/kanchanaburi2/