ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด ...
    ส่ง 16 พ.ย. 2559 19:50 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ...
    ส่ง 1 ส.ค. 2559 10:08 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2559 06:16 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสพฐ.


http://www.esdc.go.th/

http://www.ipst.ac.th/

http://www.stemedthailand.org/
http://www.scimath.org/
http://www.trueplookpanya.com/

Facebook 
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-2-306689442692233/
https://www.facebook.com/InspiringSciencePriKri2/
https://www.facebook.com/kanchanaburi2/