บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

  • ทำอย่างไรให้เด็กอยากอ่านหนังสือ ทำอย่างไรให้เด็กอยากอ่านหนังสือจันทนา ผ่องใส ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2มีคนถาม อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ว่า “ถ ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2559 02:38 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • การพลิกโฉมโรงเรียนด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพลิกโฉมโรงเรียนด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – based Learning = BBL) ดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2559 02:40 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
  • “ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร” “ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”จินตนา สุขสมแดน   ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2559 02:39 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »