ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (7 เล่ม)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  11 พ.ย. 2559 00:09 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  20 ต.ค. 2559 00:10 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  15 ก.ค. 2559 00:52 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   7 มิ.ย. 2560 21:44 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  15 ก.ค. 2559 00:52 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  15 ก.ค. 2559 00:52 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  15 ก.ค. 2559 00:52 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Comments