การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559

โพสต์23 ก.ค. 2559 22:48โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 22:54 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559 กำหนดการแข่งขันวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนวัดห้วยสะพาน จัดการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ 

  1. การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6 
  2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6 
  3. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
ทั้งนี้ การแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ชนะจาก สพป.) และนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (ผู้ชนะจาก สพม.) จัดการแข่งขันร่วมกันโดยไม่แยกสังกัด โดยใช้แนวทางการแข่งขันตามที่สถาบันภาษาอังกฤษกำหนด การแข่งขันทุกรายการจบสิ้นที่ระดับศึกษาธิการภาค ไม่มีการแข่งขันระดับประเทศ

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับศึกษาธิการภาค ในประเภท Impromptu Speech จำนวน 18 คน (ในระดับชั้น ม.1-ม.3) ซึ่งเป็นตัวแทนศึกษาธิการภาค รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ (The learning Curve) ณ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (20 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2559)
Comments