การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์30 ก.ค. 2559 01:07โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 20:43 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]
ตามที่กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กลุ่มนิเทศฯ ให้ร.ร.ดำเนินการดังนี้
  • ครูที่ผ่านการอบรม ต้องนำความรู้มาขยายผลให้ครูทุกคนในโรงเรียน 
  • ให้ทุกโรงเรียนดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และส่งผลการดำเนินงานมาที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ทาง MY Office ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549  เพื่อสรุปและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
Comments