แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 09:00 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในรูปแบบเอกสารโรงเรียนละ 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559