สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โพสต์8 พ.ย. 2560 19:30โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้จัดทำวีฺดิโอการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆพร้อมภาพประกอบ จำนวน 14 ชุด สามารถ download ได้ที่ 

1. ชุด color https://youtu.be/T09oVyxpsoo
2. ชุด number https://youtu.be/B3NptAksDAE
3. ชุด holiday https://youtu.be/j8DOnw3zXEs
4. ชุด Seasons and Weather https://youtu.be/0BpL7bYkwLQ
5. ชุด Clothes https://youtu.be/K08vldcZiMs 
6. ชุด Sports https://youtu.be/Y4fi56-LGuE 
7. ชุด subjects https://youtu.be/nmsNiDoxzFE 
8. ชุด Backyard garden https://youtu.be/AmEywwLXL28 
9. ชุด Flower&Plants https://youtu.be/O8T4kki0JYE 
10. ชุด Vegetables https://youtu.be/QBFe3r2AR-s 
11. ชุด Fruits https://youtu.be/3kiSAHCmrYY 
12. ชุด Aquatic animals https://youtu.be/WPwlQU84gRk 
13. ชุด People&Family https://youtu.be/9nkWYB7zdB0 
14. ชุด Signs and Notices https://youtu.be/tk_8nDqGHeA
Comments