การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์24 ก.ค. 2559 05:54โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 06:16 ]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว และในบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะที่ดูแลกลุ่มนิเทศฯ ได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการนำ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้


อบรมการผลิตสื่อ ศตวรรษที่ 21