ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:26โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2564 05:01 ]
5 พฤศจิกายน 2561 นายประคอง บัวปรอท นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลว
ง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มึคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลในเรื่องการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยเปิดโรงเรียนเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุด โดยนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ พนักงานให้บริการเรื่องอุปกรณ์เครื่องนอน เต้นท์ และ การทำเบเกอรี่ พร้อมพาเยี่ยมชมโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรมที่นี่
Comments