อบรมครูผู้ช่วย

โพสต์28 ต.ค. 2561 22:47โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์ ใน
วันที่ 29 กันยายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ และ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายอุดม สืบบุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  
Comments