อบรมขยายผล"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์7 ก.ค. 2559 21:11โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 21:16 ]
กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2558 จำนวน 10 โรง และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี2559 จำนวน 46 โรง เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี2558 และเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2559  ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อบรมขยายผลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้