กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 พ.ค. 2564 05:01 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
29 พ.ค. 2564 05:01 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ IMG_0001.JPG จาก ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
29 พ.ค. 2564 05:01 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ IMG_0001.JPG กับ ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
29 พ.ค. 2564 05:00 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
28 มี.ค. 2564 23:39 สพป. กาญจนบุรี 2 แนบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.pdf กับ เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
28 มี.ค. 2564 23:37 สพป. กาญจนบุรี 2 นำออกไฟล์แนบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.pdf จาก เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
28 มี.ค. 2564 23:37 สพป. กาญจนบุรี 2 นำออกไฟล์แนบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.pdf จาก เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
29 ธ.ค. 2563 01:06 สพป. กาญจนบุรี 2 ลบ นางศศิชา ทรัพย์ล้น
29 ธ.ค. 2563 01:04 สพป. กาญจนบุรี 2 นำออกไฟล์แนบ 1.jpg จาก นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง
29 ธ.ค. 2563 01:04 สพป. กาญจนบุรี 2 ลบ นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง
29 ธ.ค. 2563 00:57 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
29 ธ.ค. 2563 00:47 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
29 ธ.ค. 2563 00:22 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
29 ธ.ค. 2563 00:14 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ กฤษ.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
29 ธ.ค. 2563 00:11 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
29 ธ.ค. 2563 00:01 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ แอน.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ แหม่ม.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ หนึ่ง.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ ภาพ.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ พา.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ ปุ้ย.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ นิ.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน อัปเดต น้ำ.jpg
28 ธ.ค. 2563 23:59 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ นก.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า