ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ : นางสาวจินตนา สุขสมแดน   

     : Miss Jintana Suksomdan

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : jsuksomdan@esdc.go.th

โทรศัพท์ : 08-1705-0814

 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ 

     : Miss Nipa Sukpitak
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : N_Sukpitak@esdc.go.th

โทรศัพท์ : 08-9913-2640

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวสุภาพ จัดละ 

     :  Miss Supap Jadla

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : S_Jadla@esdc.go.th

โทรศัพท์ : 08-1378-9718

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า 

     :  Miss Panwana Pathanaudomsinka

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : P_Pathanaudomsinka@esdc.go.th

โทรศัพท์ : 08-6366-8199

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ 

     :  Mrs. Kamolwut Monprasit

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : K_Monprasit@esdc.go.th

โทรศัพท์ : 08-52640012

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ 

     :  Mrs. Benchamat Noomwattana

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : nokben1@gmail.com

โทรศัพท์ : 09-0792-9187

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ชื่อ : นางชลณา ม่วงหวาน 

     :  Mrs. Chonlana Muangwhan

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : chonlana_tus@hotmail.co.th

โทรศัพท์ : 09-3321-4949

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 

      :  Miss Darunwan Pisutpoomlert

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : darun55.d@gmail.com

โทรศัพท์ : 08-0654-4501

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวชนากานต์  วิหค 

      :  Miss Chanakan  Wihok

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

e-mail : wihok53@hotmail.com

โทรศัพท์ : 06-2392-6195

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ 

      :  Miss Suwimol Phuripareluek

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : coolneungclub@gmail.com

โทรศัพท์ : 06-4645-6244

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวณัฐณิชา ชัยยา 

     :  Miss 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

e-mail : 

โทรศัพท์ : 

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ชื่อ : นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์ 

     :  Miss 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

e-mail : 

โทรศัพท์ : 

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)